Joanna Niekraszewicz – Współpraca oparta na empatii

Joanna Niekraszewicz

Obecnie realizuję się głównie jako mama. Chyba nic tak nie uczy empatii jak towarzyszenie dzieciom w poznawaniu świata i pozwalanie im na doświadczanie otaczającej rzeczywistości. W wolnych chwilach współtworzę projekt metaforyrozwojowe.pl dla osób rozwijających się oraz osób wspierających ten proces. Zawodowo jestem związana z Grupą TROP od 2008 roku (doświadczenie pracy dla organizacji pozarządowych nie jest mi jednak obce). Dotychczas wspierałam pracodawców jako ewaluator oraz koordynator projektów edukacyjnych. Specjalizuje się w partycypacyjnej ewaluacji rozumianej jako określanie wartości (a nie, jak powszechnie przyjęto, ocenie). Umiejętności miękkie rozwijałam w Szkole Trenerów, Coachów oraz na kursach poszerzających kompetencje trenerskie.