Fundacja Odkrywców Innowacji – Współpraca oparta na empatii

Fundacja Odkrywców Innowacji

Fundację, początkowo pod nazwą „Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie”, powołali w 2010 roku pracownicy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie tworząc tym samym przestrzeń do działalności społecznie użytecznej na rzecz uczelni oraz upowszechniania i rozwoju nauki. Członkowie zarządu i wolontariusze organizowali szkolenia, gry miejskie czy pikniki.

W 2014 roku organizacja zmieniła nazwę na Fundacja Odkrywców Innowacji nadając tym samym nowy kierunek swoich działań.

Celem Fundacji jest:

budowanie kapitału intelektualnego dla innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem wyższej użyteczności publicznej;
upowszechnianie nauki, edukacji – w tym edukacji ekologicznej, oświaty, kształcenia ustawicznego i wychowania oraz wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury, sztuki i kultury fizycznej;
promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, gospodarki społecznej i usług społecznych;