Fundacja Nowych Możliwości EQUANTE – Współpraca oparta na empatii

Fundacja Nowych Możliwości EQUANTE

Chcemy współtworzyć świat dialogu, współpracy i zaufania, gdzie potrzeby wszystkich są widziane i brane pod uwagę. W pracy. W rodzinie. W edukacji. W środowiskach róweśniczych.
Wierzymy, że empatia może zmienić nas i zmienić świat. Łącząc Porozumienie bez przemocy, coaching, mediacje i przywództwo wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.
www.Equante.pl