Dorota Wojtczak – Współpraca oparta na empatii

Dorota Wojtczak

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Inspirowane są one Porozumieniem bez Przemocy M. Rosenberga, twórcy empatycznej komunikacji. Realizuję w ten sposób moją życiową misję – przyczyniam się do tworzenia bezpiecznej emocjonalnie przestrzeni do rozwoju dzieci i młodzieży. Jestem też coachem i mediatorem, twórcą grup wsparcia opartego na empatii dla dorosłych. Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, rozwój kompetencji inteligencji emocjonalnej – to moja świadoma codzienność w towarzyszeniu innym. Jednocześnie piszę doktorat z postaw komunikacyjnych w szkołach. Jego celem jest diagnoza empatycznych zachowań lub ich braku i ich wpływ na relacje nauczyciel-uczeń.