Zarys koncepcji festiwalu

Festiwal empatii

W poprzednim wpisie zasygnalizowaliśmy, że przygotowujemy FESTIWAL WSPÓŁPARCY OPARTEJ NA EMPATII. Są już konkrety. Całe przedsięwzięcie będzie trwało 4 dni od 14 do 17 czerwca 2018 roku.

• Pierwszy dzień (czwartek 14.06) przeznaczamy na INSPIRATORIA oparte na dyskusjach panelowych połączonych z wciąganiem do debaty uczestników. Tu będziemy otwierać nasze umysły na nowe perspektywy, poznawać założenia różnych podejść.

• Drugi dzień – piątek 15.06 będzie najważniejszy. We wspaniałym FORCIE SOKOLNICKIEGO odbędzie się spotkanie konferencyjne kilkuset osób w stylu OPEN SPACE. Będzie kilka wystąpień, sesje plakatowe (pokazane ciekawe projekty) i praca w INKUBATORACH WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMAPTII, czyli małych grupach skoncentrowanych wokół konkretnych tematów. Będzie też sporo zabawy, happeningów, „bycia razem”. Celem tego wszystkiego, oprócz integracji i uczenia się od siebie nawzajem, będzie wykreowanie (lub rozwinięcie wcześniej wykreowanych) inicjatyw, koncepcji, czy nawet projektów.

• W sobotę i niedzielę (16-17.06) odbędą się w różnych punktach Warszawy WARSZTATY TEMATYCZNE. Tu będzie można głębiej popracować nad osobistymi kompetencjami związanymi z empatią i nauczyć się metod wprowadzania jej w życie.

Współpraca

Program festiwalu przygotowujemy także nietypowo. Powstaje on PARTYCYPACYJNIE. Zależy nam na tym, żeby różnego rodzaju PARTNERZY i UCZESTNICY aktywnie kształtowali merytoryczną zawartość różnych festiwalowych wydarzeń. Jak do tego dojdzie?

Po serii spotkań wypracowaliśmy tytuły głównych nurtów, obszarów, wokół których organizować będziemy konkretne INSPIRATORIA, INKUBATORY i WARSZTATY. Jednak ich konkretna zawartość powstaje na serii specjalnie organizowanych od września 2017 do kwietnia 2018 spotkań. Nazywamy je właśnie tak jak części festiwalu, żeby uczestnicy wypracowali sobie swoje metody korzystania z nich. Odbywają się i odbywać będą INSPIRATORIA – otwarte spotkania dla chętnych oparte na prezentacjach ciekawych projektów, metod, założeń. Zaczęły się też już INKUBATORY – spotkania niedużej grupy imiennie dobierających się osób, które chcą wejść głębiej w jakiś konkretny obszar, a nawet zaplanować jakieś realne działanie. Odbywają się także warsztaty, w ramach których uczestnicy pracują nad sobą jako osobą tworzącą empatyczny dialog, budującą relacje oparte na zaufaniu, uruchamiającą rozwojowe procesy w organizacjach.

Oficjalne zapisy zaczniemy od grudnia, ale z wieloma z Was już pracujemy. Każdy, kto chce się zaangażować jest mile widziany.

Plan

Na razie mamy cztery obszary, wokół których cały to przedsięwzięcie będzie osnute.

1. CO CHODZI?

• Będą to wszelkie możliwe rozważania filozoficzne, psychologiczne, futurologiczne, a nawet ocierające się o nową ekonomię i zarządzanie.

2. WPROWADZANIE ZMIANY polegającej na uruchamianiu WSPÓŁPARCY OPARTEJ NA EMPATII

• Tu zajmować się będziemy konkretnymi projektami budowania kultury organizacyjnej w biznesie, wspierania autorskich projektów w oświacie, aktywizowania studentów czy „młodych dorosłych”, integrowania środowisk lokalnych itp.

3. ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI.

• Zajmiemy się tu organizacjami, które od początku budowane są w nowym paradygmacie zakładającym osobowe relacje i empatyczną współpracę. Mowa tu o organizacjach turkusowych, alternatywnych szkołach, nowoczesnych spółdzielniach, czy sieciach współpracujących ze sobą freelanserów.

4. OSOBA WPROWADZAJĄCA WSPÓŁPRACĘ OPARTĄ NA EMPATII

• Chcemy tu przyjrzeć się metodologiom różnym szkół trenerów, coachów, liderów, cyklom rozwojowym, czyli wszelkim działaniom, które przygotowują profesjonalistów potrafiących kompetentnie wesprzeć proces komunikacji, dialogu, empatycznej współpracy.

Bardzo proszę o zachwyty, konstruktywną krytykę, dzielenie się inspiracjami i pomysłami.
Pozdrawiam
Jac Jakubowski