Idea Akcji

cropped-ae-logo.png

Ogólnopolska akcja społeczna Współpraca oparta na empatii

Zapraszamy do ogólnopolskiej akcji społecznej Współpraca oparta na empatii, którego głównym organizatorem jest Fundacja TROP.

Empatia jest do tej pory niedocenianą, ale bardzo ważną umiejętnością, którą możemy rozwijać i doskonalić. Poprzez empatię możemy rozwijać sztukę koncentracji, uważnego słuchania i rozumienia innych. Pojęcie to robi furorę w międzynarodowym biznesie, badaniach naukowych, projektach społecznych. Bill Drayton, twórca  ASHOKI – międzynarodowej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ogłosił, że ważnym ogniwem łączących działania ASHOKI na całym świecie jest właśnie empatia.

Odkryj w sobie empatię i naucz się z niej korzystać
Wzrost świadomości na temat zjawiska empatii, jej wpływu na współpracę i realizację zadań to cele, które przyświecają naszym działaniom.

Nasze doświadczenie
Dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwojowych i doradzaniu organizacjom biznesowym w obszarze pracy z ludźmi i wprowadzania zmian, wspieraniu środowiska pozarządowego i administracji, wielokrotnie utwierdzamy się w przekonaniu jak ważna jest świadoma współpraca oparta na empatii. Nie tylko pozwala poczuć zadowolenie z wykonanej pracy i wspólnotowość, ale skutecznie przyczynia się do podniesienia jakości usługi.

Idea akcji
Ważnym procesem, który chcemy uruchomić, jest wzrost wiedzy dotyczącej tego, czym w rzeczywistości jest owa empatia i jak można  ją rozwijać. Każda współpraca oparta jest na empatii, tylko często niedojrzałej, powodującej destrukcję zamiast powstawanie poczucia sensu z realizowanych działań. Zależy nam nieustannie na rozwoju know-how  w ramach naszej akcji i wspieranie innych autorskich podejść bazujących na empatii.

W ramach ruchu będziemy organizować różnego typu zajęcia (niekomercyjne i komercyjne) podnoszące wiedzę z tego zakresu, uświadamiające wagę sprawy, a także inicjować powstawanie artykułów, esejów, opisów konkretnych projektów etc.

Budujemy KOALICJĘ NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII
Zapraszamy osoby i organizacje do koalicji, która będzie promować ideę “Współpracy Opartej na Empatii” i organizować wydarzenia (spotkania, akcje artystyczne, warsztaty itd).

Sprawdź, jakie wydarzenia odbywają się w ramach naszej akcji – zakładka Działania.

Osobiste zaproszenie od Jacka (Jaca) Jakubowskiego założyciela Fundacji TROP
Innowatora społecznego i doradcy organizacji biznesowych w zakresie budowania kultury partycypacji
i partnerstwa. Superwizora, trenera, coacha, psychologa biznesu. Mentora i nauczyciela kilku pokoleń trenerów, coachów, współtwórcy Metody TROP. Wieloletniego Przewodniczącego Rady Trenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Członka międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów i Przedsiębiorców Społecznych – ASHOKA. Twórcy pierwszej w Polsce szkoły trenerów. Metodologa I i II edycji Programu Wsparcia Firm Rodzinnych.

„Przed dwoma laty w ramach Grupy TROP postanowiliśmy zrobić akcję pod nazwą WSPÓŁPRACA OPARTA NA EMPATII. Właściwie rzuciliśmy tylko hasło, a kilkadziesiąt osób przeprowadziło w swoich środowiskach, firmach, organizacjach warsztaty pod tym tytułem. Więcej – setki ludzi podejmowało ten temat w różnych debatach, projektach, starało się wprowadzić go do codziennej rzeczywistości.

Trzeba do tego wrócić. A właściwie, patrząc na toksyczne procesy zatruwające nasze życie, trzeba to rozwinąć. Podjęliśmy decyzję, że w ramach Fundacji TROP uruchamiamy nową edycję Współpracy opartej na empatii.

  1. Budujmy koalicję na rzecz WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII. Zapraszamy do niej zaprzyjaźnione firmy, organizacje, ale też każdą osobę, która chce w efektywny sposób tworzyć przestrzeń do uczenia się i współpracy.
  2. Będziemy na różne sposoby opisywać ludzi, ale też organizacje, firmy, szkoły, które stawiają na współpracę, empatyczny przepływ, sztukę uważnego słuchania i rozumienia innych.
  3. Będziemy inicjować różne projekty i wydarzenia, których elementem jest trening uważności empatycznej, budowanie przestrzeni dialogu i wzajemnego wsparcia.

Naszą misją jest stworzenie ruchu społecznego popartego konkretnymi inicjatywami, będący zapleczem wzajemnego wsparcia i uczenia się od siebie nawzajem”.