Warsztat „Empatia: Ja, Ty czy My”

Warsztat „Empatia: Ja, Ty czy My” za nami. Działo się zarówno empatycznie jak i zadaniowo. Uczestnicy badali obszary, w których empatia może zaistnieć między bohaterami – pracując nad bajką „Fasada”. Pojawiło się wiele czynników, które ułatwiają lub utrudniają bycie empatycznym wobec drugiego człowieka. Wynikały one zarówno z tego jacy sami jesteśmy, ale też w jakiej relacji jesteśmy. Później zadawaliśmy sobie pytania, gdzie w życiu codziennym może zaistnieć empatia. Grupa wypracowała m.in. to, że empatia wymaga pewnego wysiłku woli i że mamy prawo nie zawsze być empatyczni, np. kiedy jesteśmy zmęczeni lub sytuacja dotyczy bliskich nam osób, z którymi mamy wspólne interesy… Natomiast coś, co ułatwia przepływ i współodczuwanie stanu drugiej osoby, to jej spójność. Z innej strony odbieranie niespójności też jest odbiorem empatycznym. Uczestnicy poruszali temat empatii na wielu płaszczyznach i pogłębiali go.

Więcej o empatycznych bajkach przeczytacie na stronie http://metaforyrozwojowe.pl/